CCTV - Uzavretý televízny okruh (Closed-Circuit Television)

Priemyselná televízia alebo uzavretý televízny okruh, ľudovo nazývaný kamerový systém, je spôsob televízneho prenosu na krátke vzdialenosti, zvyčajne po kábli, pričom sa televízny prenos používa na iné účely ako na prenos programu. Tieto systémy sa používajú predovšetkým na bezpečnostné účely (monitorovanie priestorov v snahe o zamedzenie krádežiam, vandalizmu a iným formám kriminality napr. v bankách, kasínach, letiskách, vojenských objektoch, obchodných domoch, dopravných prostriedkoch, uliciach a mnohých ďalších priestoroch s masovým pohybom ľudí) a ďalej na diaľkové sledovanie rôznych automatizovaných procesov v priemysle.

V priemyselných podnikoch, sa CCTV zariadenia používajú na pozorovanie procesov z centrálneho velínu, napríklad na miestach kde životné prostredie nie je vhodné pre človeka. CCTV systémy môžu pracovať nepretržite, alebo len v prípade potreby, kedy je potrebné sledovať konkrétnu udalosť. Pokročilejšie formy CCTV, využívajúce digitálne videorekordéry (DVR), poskytujú nahrávanie mnoho rokov, s rôznymi stupňami kvality a ďalšie funkcie (ako napr motion-detekcia a e-mailové upozornenia). V poslednom čase sa viac a viac začínajú presadzovať kamery založené na IP technológií (dnes už niektoré vybavené megapixelovými senzormi), ktoré podporujú nahrávanie priamo na sieťové úložisko (Network-Attached Storage).

Sieťové kamery boli vo svojich počiatkoch myslené a využívané skôr ako web kamery určené na zobrazovanie objektov v počítačových sieťach alebo cez Internet. Zodpovedala tomu ich konštrukcia i vlastnosti, a použitie nachádzali v digitálnom prenose snímok na ľubovoľnú vzdialenosť. Ich pozícia sa však v posledných rokoch zásadne zmenila.

Sieťové kamery sa vyrovnali analógovým kamerám a vo väčšine parametrov ich už prekonávajú.

Výhody IP kamier

Moderné IP kamery so sebou prinášajú nasledovné výhody:

  • okrem splnení základných požiadaviek na klasický kamerový systém, ako je ochrana pred krádežami, ochrana a bezpečnosť obsluhy a zlepšenie riadenia obchodu, môžu sieťové video technológie súčasne poskytovať i ďalšie užitočné funkcie (napr. doplnenie dohľadového systému o počítanie zákazníkov a z toho plynúce vytváranie rôznych štatistík, alebo spúšťanie alarmu za určitých, Vami definovaných podmienok)
  • sieťové kamery s vysokým rozlíšením poskytujú viac detailov a môžu pokryť väčšiu plochu, než analógové kamery, ktoré sú v “zajatí” NTSC/ PAL normy, ktorá je schopná zobraziť asi 0,4 megapixelu pri 4CIF. Výhodou je, že aj ovládanie kamier sa vykonáva cez Ethernet
  • samozrejmosťou sieťových kamier je aj poskytovanie funkcie, ktoré v analógových kamerách nemožno zrealizovať (digitalizáciu, kompresiu obrazu, detekciu a inteligenciu ovládania). Tieto možnosti sieťových kamier sa síce odrazia na cene, na druhej strane už nie sú potrebné špeciálne monitory, multiplexy a video rozvody. Ak má firma vybudovanú LAN je to lacnejšie, ak nemá, je rozumnejšie vybudovať univerzálnu sieť na prenos informácií
  • ďalšou z mnohých výhod sieťových kamier je, že prenos zvuku riešia jeho zdigitalizovaním priamo v kamere, synchronizáciou s obrazom (MJPEG) alebo integráciou priamo do video streamu (MPEG4) a poslaním na monitorovanie alebo záznam do siete. Audio môže byť plne obojsmerné na vzájomnú komunikáciu s monitorovaným objektom. Takéto možnosti sú veľmi rýchlo aplikovateľné a relatívne lacné, ale len so sieťovými kamerami
  • pri sieťovom monitorovaní zakóduje kamera signál pred odoslaním, aby nebolo možné video sledovať alebo s ním manipulovať. Systém môže byť nastavený na autentifikáciu pripojenia pomocou kryptovaných certifikátov, ktoré akceptujú len určené sieťové kamery. Sieťová kamera zároveň môže pridať do obrazu zakódovanú informáciu o snímke, čase, mieste, používateľovi, alarme a mnoho iných informácii, podľa požiadaviek na dôkazový materiál
  • sieťové kamery majú štandardne zabudovanú funkciu detekcie pohybu a správu externých alarmov. Kamera tak može “rozhodnúť” kedy sa pošle video, s akou frekvenciou a v akom rozlíšení, kedy pošle alarm, a ktorému z operátorov. Navyše, vysoká kvalita snímok vedie k ľahšej identifikácií ľudí alebo udalostí

Naša spoločnosť Vám ponúka komplexný návrh a dodávku kamerového systému, podľa Vašich požiadaviek vrátane prenosu dát cez VPN siete medzi jednotlivými pobočkami pre dosiahnutie diaľkového prístupu a manažmentu systému. Našou prioritou je ponúkať riešenia budované na IP technológiach, ktoré sú technologický vyspelé a majú podporu v budúcnosti.