Technológia IP kamier

Sieťová kamera je spojením kamery a počítača, resp. počítačového miniservera. Pripája sa priamo do počítačovej siete ako ostatné sieťové zariadenie. Kamera má pri inštalácií nadefinovanú svoju vlastnú IP adresu, ktorá automaticky zabezpečí pripojenie k sieti. Všetko potrebné k pozeraniu obrazu je zabudované v kamere. Sieťová kamera má v sebe softvér pre manažment nastavení. Jeho ovládacie rozhranie tvorí integrovaný web server, FTP server, FTP klient a e-mailový klient. Niektoré špecifické modely môžu byť vybavené rôznymi pridanými funkciami ako detekcia pohybu alebo privátne masky, resp. chránenie určitého predmetu v monitorovanom priestore.

Snímanie obrazu

Súčasti kamery zachytávajú obraz, ktorý môže byť opísaný ako svetlo s rôznou vlnovou dĺžkou, a premieňa ho na elektrický signál. Tieto signály sú konvertované z analógového na digitálny formát, ktorý je prenášaný do počítača kde je záznam komprimovaný a posielaný do siete (LAN). Šošovka v kamere zaostruje snímaný obraz na snímací čip (CCD/CMOS). Pred tým obraz prechádza cez optický filter, ktorý odstraňuje všetky infračervené zložky svetla, takže sa zobrazujú správne farby ( v kamerách pre denné a nočné použitie je filter pohyblivý pre dosiahnutie kvalitného čierno-bieleho videa počas noci). Snímací čip konvertuje obraz, ktorý sa skladá zo svetelnej informácie na elektrický signál. Tieto elektrické digitálne signály sú teraz vo formáte, ktorý môže byť komprimovaný a prenášaný sieťou.

Efektivita prenosu

Pre maximálne využitie šírky pásma v sieti kamera obraz komprimuje do MPEG4, Motion JPEG, alebo H.264 formátu, čo umožňuje integrovať kameru do existujúcej siete tak, aby dátový tok bol čo najviac minimalizovaný. Vďaka implementovanému IP protokolu niektoré kamery ponúkajú možnosť využiť obojsmerné audio, teda súčasne s obrazom je z daného miesta zaznamenávaný aj zvuk, čo vedie k úspore kabeláže, ktorá by bola naviac potrebná pri analógových kamerách. Na obrázku nižšie je porovnaný dátový tok jednotlivých kompresných formátov v percentách. Formát H.264 je najvhodnejší na implementáciu do siete avšak je to na úkor výkonu obrazového procesora. Napriek tomu dnešné IP kamery nemajú problém spracovávať H.264 obraz a súvisle ho streamovať do siete so vzorkovaním 15 fps (15 obrázkov za sekundu) alebo viac.