Zabezpečenie bytu

Majitelov domov a bytov vedie k zadováženiu si účinného bezpečnostného zariadenia zvyčajne až smutná skutočnosť, že ich alebo ich známych vykradli. Predísť podobným udalostiam pritom nie je až také zložité. Stačí sa rozhodnúť, aký druh zabezpečenia si zvoliť a montáž ponechať na profesionálov.

Stopercentný spôsob ochrany proti zlodejom neexistuje, ochranné opatrenia však majú význam. Môžeme ich rozdeliť do dvoch oblastí: režimovej a technickej. Režimové opatrenia spočívajú v tom, že páchatelia málokedy vstupujú do bytu spontánne, ale po určitej príprave, počas ktorej zisťujú režim v byte, t. j. najvhodnejší čas na jeho vykradnutie. Počas letnej dovolenkovej sezóny je mnoho domov a bytov prázdnych, čo páchateľom umožňuje do nich kedykoľvek vniknúť. Preto, ak požiadame susedov alebo známych, aby nám v byte polievali kvety, popri týchto službách by mohli navodiť zdanie, že v byte sa niekto zdržiava - každý deň pohnúť záclonu, večer nechať aspoň na hodinu rozsvietené svetlo v niektorej miestnosti, aktivovať si presmerovanie telefónneho čísla na číslo rodiny alebo známych a pod. Samozrejme, treba zabezpečiť vyberanie poštovej schránky.

Čo sa týka technických opatrení, možno ich rozdeliť na mechanické a elektronické. Z mechanických opatrení je najdôležitejšie mať kvalitné dvere, najlepšie viacbodovo uzamykateľné v kombinácii so zámkami s vyššou úrovňou bezpečnosti, ktoré sa nedajú otvoriť planžetou. Platí síce, že ak chce zlodej vojsť do vopred vytypovaného objektu, o ktorom vie, že sú v ňom cenné veci, napríklad drahé obrazy, pripraví sa aj na prekonanie kvalitnej zámky. Vo všeobecnosti však kvalitná zámka (alebo ešte lepšie dve) je pre bežnú kategóriu zlodejov veľmi efektívnou prekážkou a môžu sa rozhodnúť pre iný byt. Profesionálnym zlodejom kvalitná zámka sťaží prácu, ale neodradí ich. Preto minimálne rovnakú prioritu má elektronické zabezpečenie. EZS systém upozorní na vstup do chráneného priestoru a následné vyvolá požadovanú akciu. V prípade poplachu následne upozorní majiteľa bytu alebo stredisko registrácie poplachov (pult centralizovanej ochrany).

Elektronický zabezpečovací systém (EZS)

Elektronický zabezpečovací systém – je súbor detektorov, riadiacich a indikačných zariadení (ústredne), poplachových prenosových systémov, tiesňových hlásičov, prepúšťacích zámkov, ovládacích panelov a zariadení vonkajšej signalizácie slúžiacich na včasnú signalizáciu vniknutia, pokusu o vniknutie do chráneného objektu alebo inej nežiaducej činnosti narušiteľa.

Základný elektrický zabezpečovací systém obsahuje tieto časti: Riadiaca a vyhodnocovacia časť, ktorá obsahuje ústredňu (spracováva informácie z detektorov) a niektoré funkčné moduly systému pre systémové rozšírenie, Ovládacia - zahŕňa externú klávesnicu, pomocou ktorej sa ovláda samotný zabezpečovací systém pri vstupe alebo odchode z chráneného objektu, Detekčná – zahŕňa všetky detektory elektrického zabezpečovacieho systému(napr. pohybu, magnetické, akustické a pod.), Signalizačná - tvorí koncový stupeň elektrického zabezpečovacieho systému a signalizuje najmä poplachové stavy. Do tejto časti patria sirény, komunikátory, automatické telefónne hlásiče. Je možné ju deliť na lokálnu a vzdialenú, Napájacia časť slúži k napájaniu elektrických obvodov ústredne elektrického zabezpečovacieho systému a k napájaniu všetkých náväzných prvkov EZS.

Ešte pred niekoľkými rokmi sa náklady na elektronické zabezpečenie pohybovali v desiatkach až stovkách tisíc korún a inštalácia často vyžadovala rozkopať takmer celý byt. Dnes to už nemusí byť pravda. Podľa situácie si môžete vybrať drôtový alebo bezdrôtový systém – ak staviate dom, nebude problém k ostatným inštaláciám pridať aj káble zabezpečovacieho systému. Ak však už bývate, asi by vám nebolo pre pár drôtov príjemné mimo plánu omietať a malovať. Základom bezdrôtového elektronického systému je bezdrôtová súprava, ktorá komunikuje so strážnymi snímačmi. Montáž je rýchla a bez väčších zásahov do interiéru.

Drôtové a bezdrôtové systémy sa dajú aj kombinovať – základom hybridného zabezpečenia môže byť klasická drôtová ústredňa s bezdrôtovou nadstavbou, umiestnená v pivnici, alebo v priestoroch, ktoré vedenie káblov nenaruší. Obytné priestory sa môžu chrániť bezdrôtovo. Drôtový variant je lacnejší a bezpečnejší, bezdrôtový zasa v istom zmysle zraniteľnejší (na zabezpečenie domu alebo bytu však bez problémov postačí), ale v mnohých prípadoch atraktívnejší – každý má svoje výhody aj nevýhody.

Keď nastane poplach

Ak sa zlodej pokúsi otvoriť dvere alebo rozbije okno, riadiaca ústredňa automaticky informuje majitela krátkou textovou správou priamo na mobil alebo vopred nahratým odkazom. Aký má však správa význam, keď sa človek nachádza ďaleko od domu? Elektronické bezpečnostné zariadenie sa preto odporúča napojiť na pult centrálnej ochrany v niektorej z bezpečnostných agentúr.