Zabezpečenie objektu

Úroveň zabezpečenia objektov netreba zanedbávať, pretože s vývojom zabezpečovacej techniky sa zdokonaľujú aj praktiky páchateľov trestnej činnosti. Vytvorenie komplexného zabezpečenia objektov, predstavuje efektívnu kombináciu niekoľkých spôsobov a technológií zabezpečenia zaisťujúcich technickú ochranu. Pri prieskumoch verejnej mienky uvádzajú respondenti svoje obavy spojené s kriminalitou medzi tromi hlavnými faktormi, ktoré ich znepokojujú. Takmer každý druhý z nich pritom pripúšťa, že už sa stal obeťou trestnej činnosti najmä majetkového charakteru. Prevažná väčšina občanov sa najviac obáva vlámania do bytov, rodinných domov a rekreačných objektov. Preto sa občania zaoberajú potrebou zabezpečenia objektov vo väčšej miere, ako v minulosti. Okrem vlastných negatívnych skúsenosti s kriminalitou ich k tomu vedie aj fakt, že jednoducho nie je v silách polície ochrániť každý byt, rodinný dom, chatu či chalupu.

Nami navrhované systémy ponúkajú pripojenie až niekoľko stoviek detekčných bodov (snímačov), ktoré tvoria komplexný systém ochrany. Ich cieľom je poskytnúť maximálnu bezpečnosť pre Váš domov alebo vaše podnikanie. Ponúkame systémy, ktoré tvorí modulová koncepcia čo umožňuje systém v budúcnosti rozširovať o ďalšie detekčné a ovládacie prvky.

Detekčné a ovládacie prvky: kontaktné senzory na okná a dvere, klávesnice a bezkontaktné čítačky kariet zabezpečujú autentifikáciu užívateľa, detektory pohybu zabezpečujú váš dvor, parkovisko, obývacie, kancelárske, skladové a ostatné vnútorné alebo vonkajšie priestory, ktoré si vyberiete, výstupné moduly zabezpečujú ovládanie ostatných spotrebičov (brány, čerpadlá, a iné), požiarne detektory upozorňujú na prítomnosť výbušných plynov, nadmerné zadymenie priestoru alebo rýchle zvýšenie teploty vplyvom vzniku požiaru v objekte, tiesňové tlačítka.

Oddelená bezpečnosť, prístupový systém

Ponúkané systémy umožňujú deliť zabezpečenie na viacero častí, čo predurčuje systém použiť pre podniky, kde je nutné zabezpečiť a ovládať jednotlivé oddelenia (oddelenie administratívy od výrobných priestorov a pod). Ďalšie uplatnenie si nájdu v objektoch s viacerými nájomníkmi, kde je potrebné riešiť bezpečnosť individuálne. Implementáciou prístupového systému zabezpečíte kontrolu nad tým, kto má prístup do Vašich priestorov. Jedna z pokročilých funkcií umožňuje zavedenie harmonogramu prístupu do jednotlivých oblastí podľa Vami zvoleného času. Pomocou prístupového systému dosiahnete jednoduché ovládanie systému pomocou karty bez použitia klávesnice.

Aj tam, kde káble nie je možné použiť existuje jednoduché riešenie. Pomocou bezdrôtovej nadstavby je možné použiť v bezpečnostnom systéme bezdrôtové detektory a diaľkové ovládače, ktoré sa často používajú v už zariadených objektoch, kde je inštalácia kabeláže nemožná. Pomocou diaľkových ovládaní EZS môžete ovládať nielen systém, ale aj jednotlivé pripojené periférie a externé zariadenia.

Internet a mobilná komunikácia

Pripojením systému do siete Internet dosiahnete vzdialený manažment, pomocou ktorého si viete na diaľku daný systém ovládať a kontrolovať. Použitie sieťových komunikačných modulov uľahčuje vzdialenú kontrolu nielen Vám ale aj servisnému stredisku, ktoré dohliada na Váš systém. V prípade poruchy alebo nevedomosti zákazníka dokážeme upraviť nastavenia systému na diaľku tak, aby bol zákazník maximálne spokojný. Použitím týchto modulov dochádza aj k šetreniu nákladov, pretože nie je vždy potrebný servisný výjazd na identifikovanie vzniknutého problému.

Takýto systém ponúka širokú variabilitu. Do systémov EZS je možné pripojiť aj výstupné signály z elektronických požiarnych systémov, kamerových systémov, čím sa dosiahne komplexne riešenie celého bezpečnostného paketu, a tým vie dispečing vyhodnotiť celkový stav objektu. Poskytujeme zabezpečenie objektov na celom území SR, prostredníctvom najmodernejších komunikačných spojení, ktoré umožňujú sledovanie stavu objektu v akejkoľvek oblasti.